Kontekst:

Video upute za bolje razumijevanje i korištenje Merlin programa .

Upute su namijenjene prvenstveno postojećim korisnicima kako bi se brže snalazili i bolje razumjeli neke funkcije programa, ali mogu poslužiti i potencijalnim kupcima, koji žele saznati nešto više o programu.

Za pregled dovoljno je kliknuti na poveznicu s video uputom!

ikosoft.com.hr