Kontekst:

Sigurnost

Sigurnost

Potpuna sigurnost u radu

Potpuno siguran i certificiran softver za vaše poslovanje!

Svakodnevno praćenje vašeg salona.

Nemoguće ga je hakirati!

 

Potpuna sigurnost i unutrašnji mir.
Šifrirani sustav za pristup podacima salona. Glavna šifra specifična samo za vlasnika salona.

Praćenje vaših aktivnosti!

Pragovi koji se mogu odrediti na brojačima sistema ranog upozorenja (omjer prodaje, omjer bojanja, omjer posjeta, i sl.) trenutno upozoravaju vlasnika ili menadžera na ostvarene ili neostvarene ciljeve prometa ili broja usluga.
ikosoft.com.hr