Kontekst:

Cjenik

Cjenik

Sa ili bez ugovorne obveze!

Merlin bez ugovorne obveze!

Sve verzije Merlin programa dostupne su za kupnju uz lokalnu instalaciju s trajnom licencom, bez ugovorne obaveze uz jednogodišnju obuku i podršku!

1.400€
bez PDV-a jednokratno ili kroz 3 rate!
Lokalna instalacija s trajnom licencom bez ugovorne obaveze uz 12 mjeseci neograničene obuke i podrške!
750€
bez PDV-a jednokratno ili kroz 3 rate!
Lokalna instalacija s trajnom licencom bez ugovorne obaveze uz 12 mjeseci neograničene obuke i podrške!
500€
bez PDV-a jednokratno ili kroz 3 rate!
Lokalna instalacija s trajnom licencom bez ugovorne obaveze uz 12 mjeseci neograničene obuke i podrške!
250€
bez PDV-a jednokratno ili kroz 3 rate!
Lokalna instalacija s trajnom licencom bez ugovorne obaveze uz 12 mjeseci neograničene obuke i podrške!

Merlin nudi 4 verzije programa koje su prilagodljive svakom stilu upravljanja salonom i svakoj veličini salona, od onih s jednim zaposlenikom do franšiza ili grupa salona s xxx zaposlenika.

Uz našu pomoć odaberite verziju koja odgovara vašim potrebama kako biste poboljšali svoje korisničko iskustvo i uspješno upravljali vašim salonom. Bez obzira koju verziju trenutno odabrali kasnijim prelaskom s niže na napredniju verziju programa plaća  se samo razlika između već plaćene niže verzije programa do željene više verzije programa.

Odabirom instalacije programa bez ugovorne obveze nema mjesečnih troškova za korištenje programa i stoga nakon proteka prve godine korištenja naplaćuje se samo tehnička intervencija po potrebi korisnika.

Tehnička intervencija podrazumijeva: prijenos podataka na novo računalo, postavljanje novog certifikata za fiskalizaciju, promjena PDV tarife (ulazak ili izlazak iz sustava PDV-a), asistencija pri kreiranju i provođenju marketinških kampanja, kreiranju filtera klijenata, provizija zaposlenika i sl.

Cijena za tehničke intervencije bazira se na 1 satu podrške (40€ bez PDV-a)!
A
ko želite neograničenu pomoć i podršku odaberite naknadnu ugovornu obvezu koja vam osim neograničene podrške donosi i redovna ažuriranja na svaku najnoviju verziju programa!

 

Naknadna ugovorna obaveza za 1 godinu neogra-ničene podrške za Merlin Pro iznosi:

250€ bez PDV-a!

Naknadna ugovorna obaveza za 1 godinu neogra-ničene podrške za Merlin Light iznosi:

200€ bez PDV-a!

Naknadna ugovorna obaveza za 1 godinu neogra-ničene podrške za Merlin Solo iznosi:

150€ bez PDV-a!

Naknadna ugovorna obaveza za 1 godinu neogra-ničene podrške za Merlin Till iznosi:

100€  bez PDV-a!

Merlin uz ugovornu obvezu!

Sve verzije Merlin programa dostupne su za kupnju uz lokalnu instalaciju sa ugovornom obvezom uz neograničenu obuku i podršku te redovno ažuriranje na najnoviju verziju programa!

60,00€
mjesečno bez PDV-a!
Jednokratna naknada za instalaciju i puštanje u rad za Merlin Pro 295€ bez PDV-a!
40,00€
mjesečno bez PDV-a!
Jednokratna naknada za instalaciju i puštanje u rad za Merlin Light 245€ bez PDV-a!
30,00€
mjesečno bez PDV-a!
Jednokratna naknada za instalaciju i puštanje u rad za Merlin Solo 195€ bez PDV-a!
10,00€
mjesečno bez PDV-a!
Jednokratna naknada za instalaciju i puštanje u rad za Merlin Till 145€ bez PDV-a!

Ugovorna obveza znači obvezu plaćanja korištenja programa na mjesečnoj bazi uz ugovor od minimalno 12 mjeseci koji se automatski produžuje!

Ugovorna obveza uključuje: redovna ažuriranja na svaku najnoviju verziju programa, neograničenu obuku i podršku, pomoć pri kreiranju i provođenju marketinških kampanja, filtriranju klijenta, raznim zahtjevnim statistikama, automatskim provizijama zaposlenika kao i sve ostale moguće tehničke intervencije.

Jednokratna naknada za instalaciju i puštanje u rad uključuje izradu internog akta ili odluke o slijednosti računa, odluke o blagajničkom maksimumu, obrasca za prijavu poslovnog prostora, unos cjenika usluga, unos postojeće baze klijenata, unos zaposlenika, postavljanje osnovnih mapa s izvještajima za automatsko izvještavanje i povezivanje email računa s Merlinom. A ovisno o verziji programa i modulima uključuje i unos kataloga maloprodajnih proizvoda, kreiranje najtraženijih filtera klijenta, unos i postavljanje 5 automatskih marketinških dokumenta, postavljanje osnovne statistike za zaposlenike, postavljanje predefinirani popusta i svih ostalih osobnih zahtjeva korisnika!

Dodatni moduli uz Merlin!

Kao opcija uz verziju Merlin Solo i Merlin Light dostupni su sljedeći moduli zasebno:
Modul marketinga
Modul skladišta
Modul lojalnosti
Modul statistike zaposlenika
⇒ TAG modul za marketing putem kupona
⇒ SPA m
odul za personalizirane tehničke napomene

* svi moduli osim SPA i TAG marketing modula uključeni su Merlin Pro verziji!

Svaki pojedini modul bez ugovorne obveze 250€ bez PDV-a, jednokratno!

Uz ugovornu obvezu 10€ bez PDV-a mjesečno!

Dodatne aplikacije i usluge uz Merlin!

Kao dodatne usluge uz sve verzije Merlin programa dostupne su i aplikacije za :
⇒ Online rezervacije za klijente
⇒ Nomad za daljinsko upravljanje salonom
iMerlin aplikacija za tablet
⇒ Moje zadovoljstvo za anonimno  anketiranje klijenata nakon posjete salonu
⇒ Centralizacija klijenta za više salona
⇒ Centralizacija poklon kupona za više salona
.
⇒ iBussines portal za napredno objedinjavanje i dijeljenje podataka između salona

* uz aktiviranje online rezervacija kako bi klijenti mogli kreirati račun potrebno je kupiti i paket od minimalno 500 SMS poruka!
*  za sve dodatne usluge potrebna je Internet veza!

Svaka pojedina aplikacija bez ugovorne obveze 120€ bez PDV-a jednokratno za 1 godinu unaprijed!

Uz ugovornu obvezu 10€ bez PDV-a mjesečno!

Želite li Merlin koristiti na više računala u isto vrijeme  u istom prostoru trebati će vam mrežna licenca!
Mrežna licenca omogućuje vam da na računalima koja su na istoj mreži istovremeno rade dvije osobe, a da su vam podaci sinkronizirani

Mrežna licenca 200€ bez PDV-a po svakom računalu u mreži!

Za korištenje SMS poruka potrebno je otvoriti SMS račun na ikonetu i kupiti jedan od ponuđenih paketa SMS poruka:
Paket 1: 500 SMS poruka (40€ bez PDV-a)

Paket 2: 1000 SMS poruka (70€ bez PDV-a)
Paket 3: 2000 SMS poruka (120€ bez PDV-a)
Paket 4: 4000 SMS poruka (200€ bez PDV-a)

* 1 SMS poruka može sadržavati do 160 znakova. Ako sadrži više znakova za svakih sljedećih 160 znakova naplaćuje se kao još jedna SMS poruka!

SMS poruka od 160 znakova je jedan SMS. Cijene po SMS poruci za pakete su:
Paket 1:
0,08€
bez PDV-a
Paket 2:
0,07€
bez PDV-a
Paket 3:
0,06€
bez PDV-a
Paket 4:
0,05€
bez PDV-a

 

Merlin Cloud!

Sve verzije Merlin programa dostupne su uz ugovornu obvezu i kao cloud instalacija.

44,50€
mjesečno bez PDV-a!
Jednokratna naknada za instalaciju i puštanje u rad za Merlin Pro 295€ bez PDV-a!
36,50€
mjesečno bez PDV-a!
Jednokratna naknada za instalaciju i puštanje u rad za Merlin Light 245€ bez PDV-a!
34,50€
mjesečno bez PDV-a!
Jednokratna naknada za instalaciju i puštanje u rad za Merlin Solo 195€ bez PDV-a!
20,00€
mjesečno
Merlin Air je bez ugovorne obveze i jednokratne naknade, plati i koristi!

Ugovorna obveza znači obvezu plaćanja korištenja programa na mjesečnoj bazi uz ugovor od minimalno 12 mjeseci koji se automatski produžuje!

Ugovorna obveza uključuje neograničenu obuku i podršku, pomoć pri kreiranju i provođenju marketinških kampanja, filtriranju klijenta, raznim zahtjevnim statistikama, automatskim provizijama zaposlenika kao i sve moguće tehničke intervencije.

Jednokratna naknada za instalaciju i puštanje u rad uključuje unos cjenika usluga, unos postojeće baze klijenata, unos zaposlenika, unos kataloga maloprodajnih proizvoda, postavljanje osnovnih mapa s izvještajima za automatsko izvještavanje i povezivanje email računa s Merlinom. A ovisno o verziji programa uključuje i kreiranje najtraženijih filtera klijenta, unos i postavljanje 5 automatskih marketinških dokumenta, postavljanje osnovne statistike za zaposlenike, postavljanje predefinirani popusta i svih ostalih osobnih zahtjeva korisnika!

* Merlin Light i Solo uključuju modul skladišta!
* Merlin Air je bez ugovorne obveze i jednokratne naknade, plati i koristi!

Želite li Merlin cloud koristiti na više uređaja u isto vrijeme potrebna je dodatna konekcija i dodatni hosting za svaki novi uređaj!

* za Merlin cloud moduli nisu dostupni zasebno već se prelazi na višu verziju!

Dodatni hosting 13,50€ bez PDV-a mjesečno!

Dodatna konekcija 3€ bez PDV-a mjesečno!

ikosoft.com.hr